همایش و سمینار

 

  • تامین محل برگزاری
  • تشکیل دبیرخانه و تامین نیروی انسانی
  • تشکیل ستاد خبری
  • سامانه مدیریت تردد مدعوین
  • صحنه آرائی، ساخت دکور و ماکت
  • تزئینات، گل آرایی، بادکنک آرایی
  • برنامه های فرهنگی و هنری
  • تشریفات
  • پذیرایی
  • میان وعده
error: Content is protected !!