تبلیغات و روابط عمومی

 • مشاوره و تدوین استراتژی
 • مطالعه بازار و جمع آوری داده های آماری
 • استقرار یا بهینه سازی واحدهای بازاریابی و فروش
 • مدیریت برند (نام تجاری)
 • کمپین تبلیغاتی
 • فضای مجازی
 • فیلمبرداری و مستندسازی
 • تصویربرداری هوایی
 • واحد سیار تلویزیونی
 • طراحی، چاپ و نشر
 • تندیس و لوح تقدیر
 • هدایای تبلیغاتی 
error: Content is protected !!